בטח חשבת לא פעם על בעלי הקרקעות השובתים בשמיטה. על הגבורה העילאית שלהם, על מסירות הנפש, על המצווה הגדולה של 'גיבורי כוח עושי דברו' על הברכה המיוחדת: "וציוותי את ברכתי"
היה נראה לך שאתה לא קשור.
מה לך ולשדות, קרקעות וגידולים?

לקראת שנת השמיטה תשפ”ב, אנו בעלי הקרקעות במושב תירוש, החלטנו למכור אותן לכל יהודי ירא שמיים המשתוקק לקיים את מצוות השמיטה. החלום הרחוק שלך, הופך להיות ממשי. כן, גם אתה יכול להיות גיבור! אתה יכול לשבת בכולל או במשרד ולזכות בשפע המובטח לשומרי שביעית.

בעלות גמורה על ד' אמות לפי כל כללי הקניין המחמירים ולפי חוקי מדינת ישראל

רכישה מהחקלאי
ישירות, ללא מתווכים

פיקוח אדוק וצמוד של גדולי הפוסקים הגאונים רבי מרדכי גרוס ורבי שבתי לוי. הן על הליך הקניין והן על שביתת השדה לאורך כל שנת השמיטה

שטר קניין לפי כל שיטות
הראשונים והאחרונים

רכישה בקלות, ואישור
קניין בתוך מספר דקות

מיקום מדויק של חלקת
הקרקע הנרכשת

המחיר הזול ביותר
מסובסד על ידי תורמים המבקשים לזכות
את עם ישראל במצווה החשובה
רק 50 ש"ח לחודש לעשרה חודשים,
ואתה הופך לחקלאי בפועל של ד' אמות במושב תירוש, למשך כל שנת השמיטה. 50 ש"ח ואתה מכונה על ידי התורה הקדושה גיבור.
וזוכה מיד לכל הברכות המובטחות
להצטרפות
רכוש עכשיו בכרטיס אשראי
אמצעי הסליקה
50 ש"ח * 10 חודשים
או בטלפון:
המלצות מרבנים
וציוותי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת את התבואה
לשלוש השנים... ואכלתם מן התבואה... עד השנה התשיעית
(ויקרא כ"ה)
דוגמת שטר מכירה
כדת וכדין
כנסו כדי לדעת​ איך להפוך לגיבורים

כנסו כדי לדעת​
איך להפוך לגיבורים

בלחיצת כפתור
זוכים בהבטחה הכתובה בתורה
תמונות מהשטח

גם לי חשוב לקיים את מצוות השמיטה
בהידור כדת וכדין

צור קשר